Vijf sterren voor fietsregio Drenthe

Geplaatst: 08-10-2018

Het Fietsplatform heeft voor een objectieve waardering van recreatieve fietsroutes een landelijk vergelijkend onderzoek ontwikkeld: de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s. In de Kwaliteitsmonitor 2017 scoort Drenthe de maximale 5 sterren. Getoetst wordt op twee hoofdaspecten: ‘kwaliteit van de routenetwerken’ en ‘kwaliteit van de randvoorwaarden’. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit op het moment van meten, maar ook naar de basisvoorwaarden om de kwaliteit in de toekomst te behouden. Drenthe blijft voortdurend aan het werk om voor de recreatieve fietser dé fietsprovincie te blijven.

Nieuws overzicht